Die vereniging vir u skool se beheerliggaam

 

Die Governors' Alliance / "Beheerliggaamalliansie" is so gestruktureer dat dit openbare ledeskole se beheerliggame koördineer in 'n kollektiewe forum waar aandag geskenk kan word aan sake wat betrekking het op die beheer van skole.

Wat is 'n skool se beheerliggaam?

’n Skool se beheerliggaam word per wetgewing vereis volgens artikel 16 van die Suid-Afrikaanse Skole Wet, Wet Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) ("SASW"). Die beheer van ’n openbare skool berus by die beheerliggaam.

Hoekom 'n vereniging vir skole se beheerliggame?

Volgens wetgewing kan 'n skool by 'n vrywillge vereniging wat verteenwoordigend is van openbare skole se beheerliggame, aansluit, (Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet. 84 van 1996 (soos gewysig) artikel 20(3))

Voordele

Wat is die voordele vir 'n skool as die beheerliggaam by die vereniging vir beheerliggame sou aansluit?

  • gesamentlik het lede van die "Beheerliggaamalliansie" bestuur meer as 100 jaar ervaring in sake wat verband hou met beheer van skole

  • die "Beheerliggaamalliansie" het 'n aansienlike getal ledeskole

  • die "Beheerliggaamalliansie" het gedurende kantoorure 'n telefoniese hulpdiens om te help met alle sake en wetgewing wat verband hou met die beheer van skole. Die diens bied gemiddeld binne 24 uur 'n antwoord op navrae

  • die "Beheerliggaamalliansie" het 'n uitstekende hulpbronbasis en kennis oor die jongste inligting op opvoedkundige gebied

  • die "Beheerliggaamalliansie" help ledeskole se beheerliggame met onderwyswetgewing wat betrekking het op doeltreffende en effektiewe beheer van openbare skole

  • die "Beheerliggaamalliansie" stuur gereelde Nuusbriewe met inligting oor heersende en noodsaaklike aspekte wat verband hou met onderwys

  • die "Beheerliggaamalliansie" stel billike ledegeld vas, wat gepas is vir alle openbare skole se beheerliggame.

 

Hoekom nie aansluit by 'n dinamiese, progressiewe vereniging vir openbare skole se beheerliggame nie?
Moenie uitstel nie, sluit vandag nog aan! Skakel Kathy of Matthew gedurende kantoorure

Kontak ons

Telefoon: 011 454 0545
Faks:  011 454 0545
Sel:  082 784 2764
E-pos: info@governorsalliance.co.za

Posadres

Governors' Alliance
Postnet Suite #143
Privaatsak X10016
Edenvale  1610

Skool Kalender, 2018/2019